Navigace

Odeslat stránku e-mailem
Ceník

Advokátní kancelář Plzeň

JUDr. Martina Lintnerová

advokát ČAK č. ev. 14031

JUDr. Luděk Lintner

advokát ČAK č. ev. 14313

 


Adresa:
Bezručova 9,
Plzeň, PSČ  301 00
 
Telefon:
tel.:  377 222 575
GSM: 773 774 244
GSM: 774 740 450
 
Web:
http://www.pravni-servis.info
 
E-mail:

 

Obsah

Odměna za poskytování právních služeb 

 

Odměna za poskytování právní služby bývá obvykle stanovena dohodou uzavřenou mezi advokátem a klientem.

 

Smluvní odměnu lze sjednat následujícími způsoby:

·                 ÚKONOVÁ ODMĚNA

·                 ČASOVÁ ODMĚNA

·                 PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

 

Při sjednávání odměny dbáme na to, aby odměna advokáta kromě časové náročnosti a složitosti případu zohledňovala finanční možnosti klienta.

 

Není-li odměna za poskytování právních služeb sjednána mezi advokátem a klientem smluvně, řídí se pravidla pro odměňování advokáta vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

 

 

 

ÚKONOVÁ ODMĚNA

Odměna za služby advokáta je určena počtem učiněných úkonů právní služby, které advokát pro klienta ve věci učiní. Fixní částka za jeden úkon právní služby je dle povahy věci stanovena dle advokátního tarifu nebo dohodou mezi advokátem a klientem.

 

ČASOVÁ ODMĚNA

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát řešení případu fakticky věnoval.

 

PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

Odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí věci advokátem.