Navigace

Odeslat stránku e-mailem
Zaměření

Advokátní kancelář Plzeň

JUDr. Martina Lintnerová

advokát ČAK č. ev. 14031

JUDr. Luděk Lintner

advokát ČAK č. ev. 14313

 


Adresa:
Bezručova 9,
Plzeň, PSČ  301 00
 
Telefon:
tel.:  377 222 575
GSM: 773 774 244
GSM: 774 740 450
 
Web:
http://www.pravni-servis.info
 
E-mail:

 

Obsah

V oblasti práva občanského poskytujeme právní porady, sepisy smluv, zastupování před soudy a ostatními orgány, a to zejména:

  • v oblasti práva k nemovitostem

Ø      sepisy smluv o převodech nemovitostí a spoluvlastnických podílů

Ø      sepisy smluv nájemních pro nájemce i pro pronajímatele

Ø      sepisy prohlášení vlastníka budovy dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ø      sepisy smluv o výstavbě

Ø      zápisy do katastru nemovitostí

Ø      zastupování před správními orgány (zejm. katastrálními úřady)

Ø      věcná břemena

Ø      zástavní práva

 

  • v oblasti spoluvlastnictví

Ø      podílové spoluvlastnictví

Ø      zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Ø      společné jmění manželů

 

  • v oblasti závazkového práva

Ø      sepisy všech smluv

Ø      spory z odpovědnosti za vady

 

  • v oblasti dědického práva

Ø      poskytování právních porad

Ø      sepisy návrhů dědických dohod

 

  • ostatní

Ø      odpovědnost za škodu

Ø      bezdůvodné obohacení